Výroba PET
vločiek

Výroba
LDPE fólie

Výroba PET
predliskov

Výroba HDPE
uzáverov

Produkty
a služby

Sme popredným výrobcom horúco-pranej PET vločky a jediným výrobcom PET predliskov na Slovensku. Recyklujeme použité PET flaše a využívame náš recyklovaný produkt pri výrobe PET predliskov. Zároveň vyrábame HDPE uzávery na PET fľaše a zmršťovaciu LDPE fóliu. Divízia GP Technology vyhotovuje výkresy, pripravuje projekcie a konštrukčné návrhy pre oblasť výroby, rekonštrukcie a servisu liniek primárne so zameraním na potravinársky a recyklačný priemysel.