100 %

recyklačná zodpovednosť prínos pre životné prostredie kvalita a technológie recyklačné riešenie

Výroba PET
vločiek

Výroba
LDPE fólie

Výroba PET
predliskov

Výroba HDPE
uzáverov

Produkty
a služby

Produkty a služby

Sme popredným výrobcom horúco-pranej PET vločky a jediným výrobcom PET predliskov na Slovensku. Recyklujeme použité PET flaše a využívame náš recyklovaný produkt pri výrobe PET predliskov. Zároveň vyrábame HDPE uzávery na PET fľaše a zmršťovaciu LDPE fóliu. Divízia GP Technology vyhotovuje výkresy, pripravuje projekcie a konštrukčné návrhy pre oblasť výroby, rekonštrukcie a servisu liniek primárne so zameraním na potravinársky a recyklačný priemysel.

100 % recyklačná
zodpovednosť

8 trhov

500 miliónov kusov
predliskov ročne

1 500 ton vyrobených
LDPE fólie ročne

8 500 ton PET
vločiek ročne

16 ton zrecyklovaných
PET fliaš ročne